I+D+I

BIOM és biotecnologia, economia
circular i sostenibilitat

Creiem que l’obtenció de matèries primeres per a la indústria, en un planeta de recursos finits, ha de ser biotecnològica, zero-waste, carboni-neutral, circular i sostenible.

A BIOM integrem el coneixement multidisciplinari en enginyeria, biologia molecular i biotecnologia per a la producció de matèries primeres d’interès industrial a partir de l’aprofitament de residus orgànics.

La nostra I+D+i combina la tecnologia de microalgues amb un nombre diversificat de processos biotecnològics. L’acoblament de diferents processos biològics ens permet el tractament de residus agroalimentaris (dejeccions ramaderes, residus del sector lacti o de caràcter hortofrutícola…) per a la generació de productes de valor en un ampli nombre de sectors productius:

Agrícola i Ramader

Des del desenvolupament de biofertilitzants respectuosos amb el medi ambient basats en extractes de microalgues, fins a l’obtenció de suplements per a pinsos en ramaderia i aqüicultura.

Biotecnològic

Medis de cultiu d’alt rendiment i sense components animals (lliures de prions) per a processos fermentatius (producció d’enzims), investigació i farma.

Nous materials

Des d’espesants, humectants i teixits basats en nanocel·lulosa per a formulacions i apòsits en nutracèutica i cosmètica, fins a adhesius biosostenibles sense química contaminant per a packaging.

BIOM és #sostenibilitat, #innovació #biotecnologia
ELS NOSTRES PRODUCTES

ELS NOSTRES PRODUCTES

Nous biomaterials
biodegradables

Ficogènic Broth
Nanulose
Altres productes
PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Els següents projectes competitius de subvenció pública han contribuït a impulsar BIOM:

2018 PROD 00020
AGAUR, Convocatòria d’indústria del coneixement 2018. Generalitat de Catalunya. Fons de cofinançament europeus FEDER. Universitat Pompeu Fabra. Producció Biotecnològica de Bioadhesius lliures de formaldehid a partir de la valorització de residus sòlids orgànics (purins).

2020 Startup Capital Acció
Explotació comercial de medis de cultivo biotecnològics d’altes prestacions. Bionspired Materials S.L.

2022 NEOTEC per al projecte:
Disseny i desenvolupamente de biomaterials per a la indústria de nova generació.

PARTNERS

PARTNERS

Partners colaboradores

Suscríbete a nuestra Newsletter.

Nuestras novedades a tu alcance