I+D+I

BIOM és biotecnologia, economia
circular i sostenibilitat

Creiem que l’obtenció de matèries primeres per a la indústria, en un planeta de recursos finits, ha de ser biotecnològica, zero-waste, carboni-neutral, circular i sostenible.

A BIOM integrem el coneixement multidisciplinari en enginyeria, biologia molecular i biotecnologia per a la producció de matèries primeres d’interès industrial a partir de l’aprofitament de residus orgànics.

La nostra I+D+i combina la tecnologia de microalgues amb un nombre diversificat de processos biotecnològics. L’acoblament de diferents processos biològics ens permet el tractament de residus agroalimentaris (dejeccions ramaderes, residus del sector lacti o de caràcter hortofrutícola…) per a la generació de productes de valor en un ampli nombre de sectors productius:

Agrícola i Ramader

Des del desenvolupament de biofertilitzants respectuosos amb el medi ambient basats en extractes de microalgues, fins a l’obtenció de suplements per a pinsos en ramaderia i aqüicultura.

Biotecnològic

Medis de cultiu d’alt rendiment i sense components animals (lliures de prions) per a processos fermentatius (producció d’enzims), investigació i farma.

Nous materials

Des d’espesants, humectants i teixits basats en nanocel·lulosa per a formulacions i apòsits en nutracèutica i cosmètica, fins a adhesius biosostenibles sense química contaminant per a packaging.

BIOM és #sostenibilitat, #innovació #biotecnologia
ELS NOSTRES PRODUCTES

ELS NOSTRES PRODUCTES

Nous biomaterials
biodegradables

Ficogènic Broth
Nanulose
Altres productes
PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Els següents projectes competitius de subvenció pública han contribuït a impulsar BIOM:

2018 PROD 00020
AGAUR, Convocatòria d’indústria del coneixement 2018. Generalitat de Catalunya. Fons de cofinançament europeus FEDER. Universitat Pompeu Fabra. Producció Biotecnològica de Bioadhesius lliures de formaldehid a partir de la valorització de residus sòlids orgànics (purins).

2020 Startup Capital Acció
Explotació comercial de medis de cultivo biotecnològics d’altes prestacions. Bionspired Materials S.L.

2022 NEOTEC per al projecte SUBVENCIONAT per CDTI:
Disseny i desenvolupamente de biomaterials per a la indústria de nova generació.

PARTNERS

PARTNERS

Partners colaboradores

Suscríbete a nuestra Newsletter.

Nuestras novedades a tu alcance